Välkommen till
Sundvik Invest

Vad kan vi göra för dig? Hör av dig så tar vi det därifrån.

Om oss

Att bryta ny mark och våga gå vår egen väg har alltid varit vårt signum. Vi tror starkt på att samla in data, göra egna analyser och sedan dra slutsatser av dessa, vilka genererar ett värdeintervall och på så sätt en gedigen riktlinje för våra investeringar. Vi verkar på en global marknad men med fokus på norden.